KONZORCIJUM

Partneri na ovom projektu imaju za cilj uspostaviti inovativan okvir u području digitalnog obrazovanja mladih, zasnovan na principima neformalnog obrazovanja, kao što su učenje bazirano na igri i obrazovanje po uzoru. Ovaj međusektorski eko-socijalni razvoj će omogućiti lokalnim organizacijama, praktičarima za mlade i mladim ljudima da aktivno doprinesu pametnom, održivom i uključivom razvoju ciljanih područja u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Belgiji i na Kipru.

Ovo će poboljšati kapacitete partnera za razvoj i sprovođenje visokokvalitetnog digitalnog rada sa mladima koji podučava i promoviše ESP u zemljama partnera.

Asocijacija za demokratski prosperitet – ZID (ADP-Zid) Klaster za eko-društvene inovacije i razvoj CEDRA Split Diesis network Hub nicosia Centar za razvoj Globus Mladi ambasadori Centar za stručno obrazovanje Crna Gora Agencija za lokalni razvoj Prozor-Rama

VESTI & BLOG

Instagram Feed

 
 
 
 
 
 

KONTAKTIRAJTE NAS

    cloud cloud cloud