KONZORCIJUM

Partneri na ovom projektu imaju za cilj uspostaviti inovativan okvir u području digitalnog obrazovanja mladih, temeljen na principima neformalnog obrazovanja, kao što su učenje temeljeno na igri i obrazovanje po uzoru. Ovaj međusektorski eko-društveni razvoj omogućit će lokalnim organizacijama, praktičarima za mlade i mladim ljudima da aktivno doprinesu pametnom, održivom i uključivom razvoju ciljanih područja u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Belgiji i Kipru.

Ovo će poboljšati kapacitete partnera za razvoj i provedbu visokokvalitetnog digitalnog rada sa mladima koji podučava i promoviše ESP u zemljama partnera.

Asocijacija za demokratski prosperitet – ZID (ADP-Zid) Cluster za eko-društvene inovacije i razvoj CEDRA Split Diesis network Hub nicosia Centar za razvoj društvenog poduzetništva “Globus” Mladi ambasadori Centar za stručno obrazovanje Crna Gora Agencija za lokalni razvoj Prozor-Rama

VIJESTI & BLOG

BC4ESE on the road to social entrepreneurship through an interactive web platform!
Uncategorized @bs

BC4ESE on the road to social entrepreneurship through an interactive web platform!

The BC4ESE interactive web-platform will be available online soon and for free! BC4ESE (Building Capacities for Innovation in the Eco-social Entrepreneurship Education) is an Erasmus+ project involving eight partners from six countries: Belgium, Bosnia and Herzegovina, Croatia, Cyprus, Montenegro and Serbia.  The BC4ESE Interactive web platform contains 18 gamified educational modules “Eco-SE-E-lab”, consisting of various […]

INFO DAY of the project “Building capacity for innovation in education for eco-social entrepreneurship”
News

INFO DAY of the project “Building capacity for innovation in education for eco-social entrepreneurship”

Center for Vocational Education organized on October 16 2023, the INFO DAY of the project, “Building capacity for innovations in education for eco-social entrepreneurship” (BC4ESE), financed by the European Union through the Erasmus+ program. During the event, secondary school teachers from vocational and mixed schools, representatives of non-governmental organizations that deal with training in the […]

Instagram Feed

 
 
 
 
 
 

KONTAKTIRAJTE NAS

    cloud cloud cloud