Η ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ

Οι εταίροι του παρόντος έργου στοχεύουν στη δημιουργία ενός καινοτόμου πλαισίου στον τομέα της ψηφιακής εκπαίδευσης των νέων, το οποίο θα βασίζεται σε αρχές της μη τυπικής εκπαίδευσης, όπως η μάθηση με βάση τα παιχνίδια και η εκπαίδευση με πρότυπα. Αυτή η διατομεακή οικο-κοινωνική ανάπτυξη θα δώσει τη δυνατότητα σε τοπικές οργανώσεις, επαγγελματίες της νεολαίας και νέους να συμβάλουν ενεργά στην έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη των στοχευμένων περιοχών στην Κροατία, τη Βοσνία, τη Σερβία, το Μαυροβούνιο, το Βέλγιο και την Κύπρο.

Αυτό θα ενισχύσει την ικανότητα του εταίρου να αναπτύσσει και να εφαρμόζει υψηλής ποιότητας ψηφιακή εργασία για τη νεολαία που διδάσκει και προωθεί την ΕΑΑ στις χώρες των εταίρων.

Ένωση για τη Δημοκρατική Ευημερία – Zid (ADP-Zid) Cluster για περιβαλλοντικο-κοινωνική καινοτομία και ανάπτυξη CEDRA Split Diesis network Hub nicosia Κέντρο για την ανάπτυξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας “Globe” Mladi ambasadori Κέντρο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του Μαυροβουνίου Οργανισμός τοπικής ανάπτυξης Prozor-Rama

ΝΕΑ & BLOG

Examples from the practice of eco-social entrepreneurship in Bosnia and Herzegovina
Μη κατηγοριοποιημένο

Examples from the practice of eco-social entrepreneurship in Bosnia and Herzegovina

In Bosnia and Herzegovina, the term eco-social entrepreneurship is not sufficiently known, and is generally not sufficiently supported. It is represented in several public documents in the field of employment, entrepreneurship, but there are no specific public policies, strategies and action plans dedicated to the issues of the development of social entrepreneurship. The following areas […]

Instagram Feed

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

    cloud cloud cloud